ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος λειτουργεί με βάση το καταστατικό του και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια (με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία). Το Δ.Σ. είναι επταμελές και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εννοείται ότι τη δύναμή του ο Σύλλογος δεν την αντλεί μόνο από τα 7 μέλη που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως από το σύνολο των μελών του  αφού προχωράει με βάση τα προβλήματα, τις θέσεις και τις απόψεις της πλειοψηφίας των μελών του, επιδιώκοντας μέσα από την σύμπνοια την επίτευξη στόχων με όσο γίνεται ευρύτερη ομόφωνη αποδοχή.

Advertisements
%d bloggers like this: