ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΟΡΓΑΝΟ

Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση

Ο Σύλλογός μας είναι πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) που είναι δευτεροβάθμια. Η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. Ο Σύλλογος ανήκει επίσης και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.), που αποτελεί την “κατά τόπον” δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Advertisements
%d bloggers like this: