ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος που αναγνωρίστηκε με την υπʼαριθμ. 7635/29.9.34 απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών αντικατέστησε το υφιστάμενο τότε Ταμείο Αλληλοβοήθειας που συστήθηκε με την από 9.7.29 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος.
Σκοπός του Ταμείου όπως προβλέπονται γενικά στο άρθρο 2 του Καταστατικού, είναι οι πιο κάτω παροχές και υπηρεσίες στα μέλη του:

  1. Ιατρικής, φαρμακευτικής, νοσοκομειακής και γενικά υγεινονομικής περίθαλψης σε είδος και χρήμα
  2. Επιδομάτων και βοηθημάτων κάθε φύσης (τοκετού, θηλασμού, ασθενείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας κ.λ.π.)
  3. Αρωγής, κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας και αντίληψης οιασδήποτε μορφής και έκτασης (προληπτική ιατρική, δημιουργία πολυϊατρείων, κέντρων φροντίδας-προστασίας, ασφαλισμένων με ειδικές ανάγκες παιδικών σταθμών, θερέτρων κ.λ.π.)πνευματικής και ηθικής συνδρομής Το Ταμείο, διοικείται από αιρετό εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού

Η ιατρική κάλυψη των ασφαλισμένων εξασφαλίζεται από τα εξωτερικά ιατρεία του Ταμείου σε όσες πόλεις υπάρχουν, είτε στα Εξωτερικά Ιατρεία Κρατικών ή ιδιωτικών Θεραπευτηρίων, είτε στα ιατρεία, ιατρών που ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα όπου ο ασφαλισμένος καταβάλλει αμοιβή. Το ποσό όμως που εισπράττει ο ασφαλισμένος είναι πολύ χαμηλό γιʼαυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΤΕ απεφάσισε να καλύψει τα μέλη του και όποιο συνάδελφο επιθυμεί με ένα συμπληρωματικό νοσηλευτικό πρόγραμμα που στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασφαλισμένος καλύπτεται 100%.
Η νοσοκομειακή κάλυψη γίνεται σε οποιοδήποτε νοσοκομείο που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα αφού βέβαια ο ασθενής εξασφαλίσει εισιτήριο από το Ταμείο.Το Ταμείο εδρεύει στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, Πανεπιστημίου 21 τηλ. 210 3203150 για ραντεβού, 2103203151 μικροβιολογικό.

Advertisements
%d bloggers like this: