ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς , Ειδίκευση: Logistics.

Προσλήφθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος το έτος 1985 και έχει υπηρετήσει κυρίως στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων και στο  Τμήμα Προμηθειών.  ‘Εχει διδάξει σε Ι.Ε.Κ. Γενική Λογιστική, Λογιστική Κόστους, Διοίκηση Προμηθειών, Ειδικά Θέματα Logistics, κλπ. ‘Εχει επιλεγεί ως εξεταστής πρακτικού μέρους στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, Ειδικός Εμπορίας και Διαφήμισης, Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας κλπ. Επίσης έχει επιλεγεί και ως διορθωτής σε αντίστοιχες ειδικότητες.

Εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού Τ.Ε. το έτος 1995. Στην πρώτη διετία ήταν Ταμίας, στη συνέχεια Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και από το έτος 2005  είναι η Πρόεδρος του ΣΕΠΤΕ, απεσπασμένη στα γραφεία του Συλλόγου και ασχολείται ενεργά με τον συνδικαλισμό.

Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Τ.Ο.Ε. και εκπροσωπεί την παράταξη των Επιστημονικών Συλλόγων Τραπεζών. Είναι μέλος της Γραμματείας Ισότητας, της Γραμματείας πολιτισμού, Εργασιακών Σχέσεων κλπ.

Ασχολείται κυρίως με την επίλυση προβλημάτων των συναδέλφων, με θέματα ισότητας, μητρότητας με κύριο ενδιαφέρον στην γυναίκα-μητέρα-σύζυγο-εργαζόμενη. Της αρέσει να ασχολείται με το διαδίκτυο και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, κυρίως για το μάθημα της Λογιστικής που αγαπά ιδιαίτερα.

Ασχολείται με τα οικονομικά του Συλλόγου και τα δύο συμπληρωματικά νοσηλευτικά προγράμματα που εφαρμόζει ο Σύλλογος προς όφελος των μελών του.

Advertisements
%d bloggers like this: