ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συμπληρωματικό νοσηλευτικό πρόγραμμα μελών του ΣΕΠΤΕ

O Σύλλογός μας από δεκαπενταετίας διατηρεί για τα μέλη του, με ιδιαίτερη επιτυχία, συμπληρωματικό νοσηλευτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει δαπάνες υγείας πέραν των παροχών του Ταμείου Υγείας το οποίο καλύπτει μόνον ένα μέρος των δαπανών νοσηλείας σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό ʽΙδρυμα σε περιπτώσεις εισαγωγής για οποιαδήποτε αιτία (ατύχημα ή ασθένεια).

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΤΕ λαμβάνοντας υπόψη τις παροχές που έχει σήμερα το Ταμείο Υγείας της Τραπέζης Ελλάδος, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπολείπονται των παροχών άλλων Ταμείων,  απεφάσισε να επεκτείνει τις παροχές αυτές προς τα μέλη του με μία ελαχίστη επιβάρυνση. (19 ευρώ μηνιαίως για τα μέλη του Συλλόγου)

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει σε πολλές περιπτώσεις το 100% των δαπανών υγείας π.χ επισκέψεις σε γιατρούς, 100% κάλυψη στα φάρμακα  κ.α. και λειτουργεί ως συμπληρωματικό των παροχών του Ταμείου Υγείας.

Επίσης προκειμένου να καλύψει τις επιθυμίες και των παλαιών μελών καθώς και όσων το επιθυμούν διατηρεί σε ισχύ και το παλαιό πρόγραμμα με μία ελαχίστη επιβάρυνση (5 ευρώ μηνιαίως), το οποίο καλύπτει τους ασφαλισμένους σʼαυτό σε περίπτωση που νοσηλευτεί   κάποιος ασφαλισμένος σε νοσοκομείο. Για παράδειγμα εάν κάποιος ασφαλισμένος νοσηλευτεί στο νοσοκομείο η κάλυψη που θα έχει από το Ταμείο Υγείας θα είναι περίπου 40% και από αυτό το πρόγραμμα θα έχει κάλυψη το υπόλοιπο 60%.

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών αποζημίωσης

Advertisements
%d bloggers like this: