ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Γενικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

%d bloggers like this: