ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Γενικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Advertisements
%d bloggers like this: