ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαιωματα Μελων Συλλογου

Κάθε μέλος του Συλλόγου συμμετέχει αυτοδίκαια στη ζωή του Συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι:

  • Συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, που είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου (οι τακτικές Γ.Σ. πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο).
  • Μπορεί να εκθέσει υποψηφιότητα για εκπρόσωπος του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ και στο ΕΚΑ και με την έννοια αυτή να αναδειχθεί στις ανωτέρω αυτές συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ακόμα – μέσω αυτών – και στην ΓΣΕΕ.
  • Έχει το δικαίωμα του ελέγχου του Συλλόγου, είτε μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις είτε με άλλον τρόπο, πάντα όμως υπεύθυνα και επώνυμα.
  • Έχει δικαίωμα ενημέρωσής του από το Σύλλογο με ανακοινώσεις, είτε απευθείας από τα υπεύθυνα μέλη του Δ.Σ.

Υποχρεωσεις Μελων Συλλογου

  • Συνειδητή πειθαρχία στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης του σωματείου και ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
  • Συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, είτε παθητικά (δικαίωμα του εκλέγεσθαι) είτε ενεργητικά (δικαίωμα του εκλέγειν).
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση των αποφάσεων των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΤΟΕ, ΓΣΕΕ, ΕΚΑ κ.λ.π.
Advertisements
%d bloggers like this: