ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:  ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΣΕΠΤΕ, 210-3203132 read more…

Αντιπρόεδρος: ΔΙΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΔΕΠΣ, 210-3205083 read more…

Γεν. Γραμματέας: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΤΖΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ, Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤ. ΠΛ., 210-3203637 read more…

Αν.Γεν.Γραμματ.: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι.Ε.ΤΑ., ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, 2106170433 read more…

Ταμίας: ΠΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ, Δ/ΝΣΗ ΕΡΓ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 210-3202708 read more…

Έφορος: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 210-3203521 read more…

Ειδ.Σύμβουλος: ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 210-6799619 read more…

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 26310-22301

ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ, 2610- 639755

ΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 24670-83803

Advertisements
%d bloggers like this: