Home > Uncategorized > ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΟ ILO ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΟ ILO ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Επιστολή ΟΤΟΕ ILOCFA05102010letterEL

Αρ. Πρωτ. 12549

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου  2010

Προς την

κα Cleopatra DumbiaHenry

Δ/ντρια  Τμήματος Κανόνων Εργασίας της ΔΟΕ

Κοιν.

Κα Caren Curtis

Υποδιευθύντρια, Υπέυθυνη Συνδικαλιστικών Ελευθεριών

International Labour Standards Department

ILO

Θέμα : Υπόθεση 2502 της Επιτροπής Συνδικαλιστικών Ελευθεριών , προσφυγή της Ομοσπονδίας μας κατά της Κυβέρνησης της Ελλάδος

Κυρία Διευθύντρια,

Την 5η και 6η Νοεμβρίου 2009 θα συζητούνταν ενώπιον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των Συμβάσεων και των Συστάσεων η νομική πλευρά της υπόθεσης 2502 της Επιτροπής Συνδικαλιστικών Ελευθεριών που αφορούσε την προσφυγή της Ομοσπονδίας μας για παραβίαση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων από την Ελληνική Κυβέρνηση . Η Επιτροπή συνδικαλιστικών Ελευθεριών στις εκθέσεις της καλούσε την Ελληνική κυβέρνηση:

α)  να προβεί σε ουσιαστικές και ειλικρινείς διαβουλεύσεις για το μέλλον των επικουρικών ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων και των αποθεματικών τους, ώστε τα ζητήματα αυτά να ρυθμίζονται με κοινή συμφωνία  των μερών, σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις με τις οποίες ιδρύθηκαν τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία και

β) να τροποποιήσει τον Ν. 3371/2005 ώστε να αντανακλά την συμφωνία των μερών.

Ακόμα, η Επιτροπή στην έκθεσή της παρατηρούσε ότι, η Κυβέρνηση αν και όφειλε δεν παρείχε καμία επιπλέον πληροφόρηση για τυχόν ενέργειες, σχετικές  με την τροποποίηση του άρθρου 2, παράγραφος 3 του Ν. 1876/1990, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επικουρικά συνταξιοδοτικά σχήματα θα αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Και ενώ βασίμως αναμενόταν η καταδίκη της Ελληνικής Κυβέρνησης από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων την 4η Νοεμβρίου 2009, δύο ημέρες πριν την συζήτηση της υποθέσεως στην Επιτροπή Εμπειρογνώμων, ο μέχρι πρότινος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέας Λοβέρδος έστειλε την από 4.11.2009 επιστολή του, με την οποία σας γνωστοποιούσε ότι πολιτική θέση της νέας ελληνικής κυβέρνησης, που εκλέχθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2009,  είναι η αποδοχή των θέσεων της ΟΤΟΕ, δεδομένου ότι κατά την ψήφιση των Ν. 3371/2005, Ν. 3455/2006, Ν. 3522/2006, Ν. 3554/2007 και Ν. 3620/2007, το κυβερνόν σήμερα κόμμα (τότε ως αξιωματική αντιπολίτευση) είχε καταψηφίσει τις σχετικές διατάξεις.

Ακόμα σας ενημέρωσε ότι, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 4/11/09 με  τους εκπροσώπους της ΟΤΟΕ, προτίθεται να ξεκινήσει κύκλο διαβουλεύσεων με σκοπό τη συνολική διευθέτηση του θέματος, στο πλαίσιο των πολιτικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, όπως αυτές διευκρινίστηκαν στις προγραμματικές δηλώσεις στην Ελληνική Βουλή στις 18/10/2009. Απώτερος στόχος της Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν η επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών λύσεων επωφελεία όλων των μερών.

Όμως παρά τις ανωτέρω ρητές προς την Επιτροπή σας δεσμεύσεις η Ελληνική Κυβέρνηση έπραξε τα αντίθετα προς τις διακηρύξεις της.

Η ΟΤΟΕ με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 12.330/2.2.2010 και 12.402/12.4.2010 επιστολές της προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επανερχόταν επιτακτικά στο αίτημα για άμεση έναρξη τριμελούς διαβούλευσης, στα πλαίσια των συστάσεων της Δ.Ο.Ε., για την ρύθμιση του ζητήματος των επικουρικών ταμείων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση όμως και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όχι μόνο, δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει  απέναντι στην Δ.Ο.Ε, αλλά αντίθετα συνέχισε να υπεκφεύγει, όπως και έπραξε και η προηγούμενη Κυβέρνηση, αγνοώντας, με τη σειρά της,  τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την νομική μορφή των επικουρικών ταμείων (ΝΠΙΔ , Σωματεία , Λογαριασμοί).

Τέλος, στο  πλαίσιο της ενημέρωσης σας, σας γνωστοποιούμε ότι, συζητείται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις 21 Ιανουαρίου 2011 η αναίρεση που άσκησε η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος κατά της υπ΄ αριθμ. 4007/09 τελεσίδικης απόφασης  του Εφετείου Αθηνών, με την οποία, όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με το υπ΄ αριθμ.  12161/7.9.2009 έγγραφό μας, έχει κριθεί μεταξύ άλλων ότι, ο Ν.3371/2005,που υπαγάγει υποχρεωτικά τους εργαζομένους των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΑΤ, αναιρεί ουσιαστικώς το περιεχόμενο των συλλογικών συμφωνιών και αφαιρεί από τα μέρη το δικαίωμα να διαμορφώνουν ελεύθερα με συλλογικές συμφωνίες τα ζητήματα των επικουρικών ταμείων τους.

Ακόμα σας ενημερώνουμε ότι, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 2199/2010, έκρινε ότι οι διατάξεις του π.δ. 209/2006 (που εκδόθηκε για την εφαρμογή του Ν.3371/2005) συμπορεύονται με το Σύνταγμα .  Σύμφωνα όμως με την  γνώμη της μειοψηφίας (11 σύμβουλοι)  το άρθρο 62 του Ν. 3371/2005 δεν είναι σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές.

Κυρία Διευθύντρια,

Επειδή, η Επιτροπή στην 351η Έκθεσή της (παρ.76) είχε τονίσει ότι, η υπόθεση αυτή στην ουσία  αφορά τις κυβερνητικές ενέργειες, με τις οποίες η ελληνική Κυβέρνηση τροποποίησε μονομερώς συλλογικές συμβάσεις που αφορούν συνταξιοδοτικά ταμεία και μάλιστα με μορφή ΝΠΙΔ και της απεύθυνε συγκεκριμένες συστάσεις,

επειδή, παρά τις συστάσεις της Επιτροπής η Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές και ειλικρινείς διαβουλεύσεις για το μέλλον των επικουρικών ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων, ούτε έχει προχωρήσει στην τροποποίηση του άρθρου 2 παρ.3 του Ν.1876/1990,

ΖΗΤΟΥΜΕ

να συζητηθεί η προσφυγή μας στην επόμενη σύνοδό σας.

Ελπίζουμε σε ευμενή υποδοχή του παρόντος αιτήματός μας

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Σταύρος Κούκος                                           Αχιλλέας Μυλωνόπουλος


Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: